Daftar Aksi Dana / Lelang

Tanggal Uraian
09-01-2022 Siaa Gurifo Moroi Ba Keluarga A. Kemo Rincian
16-01-2022 Sia'a Gurifo Moroi ba Kel.I.Lemo Zai Rincian
27-03-2022 Siaa Gurifo Moroi Ba Keluarga A/I. Yafa Rincian
06-02-2022 Siaa Gurifo Moroi Ba Keluarga A/I. Niwati Zai Rincian
19-12-2021 Lelang Spotanitas Rincian
15-04-2022 Pembangunan Plafon Gedung Gereja Rincian
01-05-2022 Siaa Gurifo Moroi Ba Keluarga A/I. Kurnia Zai Rincian
15-05-2022 Sia'a Gurifo Moroi ba Keluarga A/I. Dito Rincian
14-08-2022 Lelang Komisi KPA Moroi Kho Nice Zai Rincian
11-09-2022 Lelang Spotanitas Panitia PHBG Rincian
13-11-2022 Sia'a Gadulo Moroi ba mbanua Niha keriso Rincian
20-11-2022 Lelang spontanitas utk perlombaan di Resort Rincian
27-11-2022 Sia'a Manu Moroi ba Kel. A/I.Hardin Gea (Utk Koodinator Lomba Resort) Rincian
18-12-2022 Lelang Panitia Natal Resort 23 Rincian
25-12-2022 Lelang Spotanitas Koordinator Lomba di Resort Rincian
02-04-2023 Ikan Lele Dari Keluarga Rinto Gulo & Jenny Za'uso Rincian
07-04-2023 Dana Spontanitas Rincian
23-04-2023 Sia'a gurifo (Onombawi) moroi ba Keluarga A/I.Kalvin Zai Rincian